Bidrag til en mere tryg og sikker trafik

Vi har samlet en række råd og cases fra danske virksomheders arbejde med sikkerhedskultur, der kan skabe forudsætningerne for en mere sikker trafik. Sikkerhedskulturen kan styrkes gennem en mangfoldighed af initiativer.

1. Engagementet hos både ledelse og medarbejdere er selve forudsætningen for at skabe en stærk sikkerhedskultur. Ledelsen må gå forrest og afsætte den nødvendige tid og ressourcer.

2. Retningslinjerne identificerer udfordringerne og skaber rammerne for en sikkerhedskultur på sigt, men et fortsat fokus og en nødvendig udvikling sker i samspil med medarbejderne i en konstant proces. Alle medarbejdere bør have mulighed for at komme med forslag vedrørende sikkerhed, og der må være procedurer på arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan indrapportere sikkerhedsrelevante observationer. Virksomhedens sikkerhedsansvarlige må følge op på ulykker og hændelser og forsøge at finde de reelle årsager bag.

3. Arbejdsforholdene er afgørende i forhold til medarbejdernes adfærd. Eksempelvis kan fysiske og psykiske faktorer som stress og træthed have alvorlige konsekvenser i trafikken og i henhold til sikkerheden generelt. Medarbejderne skal have forudsætningerne for at risikovurdere og muligheden for at sige fra, hvis arbejdsforholdene risikerer at påvirke adfærden negativt i forhold til sikkerheden.

I en virksomhed med en optimal sikkerhedskultur, har medarbejderne en reel oplevelse af, at sikkerheden i virksomheden er godt varetaget. Sikkerhed er ikke bare noget man siger, men noget man gør.

Find inspiration om de enkelte emner nedenfor.