Undervisningsmaterialet

Her finder du undervisningsmaterialet og vejledning til at uddanne skolepatruljerne.

Undervisningsmaterialet

6.-9. klasse | 4 lektioner

Eleverne bliver klædt på til at håndtere opgaven som skolepatrulje og til at have ansvar for de mindre elever.

Nederst på siden finder du samtlige PDF'er til undervisningsmaterialet; fx forældrebrev, hverveplakat, tjekliste, diplom, mm.

Undervisningsmaterialet til skolepatruljeuddannelsen er digitalt.

Undervisningsmaterialet består af:

  • Interaktivt teoretisk undervisningsforløb med lokal forankring
  • Praktisk undervisningsforløb til træning i trafikken
  • Praktisk prøve inkl. tjekliste

1. Teoriforløb i klassen

Gennem dialogisk klasseundervisning lærer eleverne om skolepatruljens udstyr, rolle og ansvar, placering og funktion, konflikthåndtering og sikkerhed.

De syv kapitler i materialet er opbygget med

  • En video
  • Tekstsider med billeder, illustrationer og øvelser, der uddyber videoen
  • Lokal forankring med Google Maps
  • Refleksionsspørgsmål

2. Praktisk forløb i trafikken

Det er essentielt, at de kommende skolepatruljer får omsat teori til praksis og øver sig præcis det sted, hvor de skal stå skolepatrulje.

I det praktiske forløb øver eleverne alt fra at stå i venteposition og træde ud på vejen til kommunikation og konflikthåndtering.

3. Praktisk prøve

Forløbet afsluttes med en praktisk prøve i trafikken, og eleverne får herefter et diplom.

Politiets rolle

Politiets deltagelse i skolepatruljearbejdet sender et tydeligt signal til både elever og omgivelser om vigtigheden af skolepatruljens opgave. Endvidere bidrager politiet med vigtig trafikfaglig ekspertise. Politiet figurerer i det teoretiske undervisningsmateriale. De er valgt som afsender for at kompensere for, at politiet ikke altid har mulighed for at deltage i uddannelsen af skolepatruljen.

Planlægning

1. Indhent forældreaccept

Forældrene har en væsentlig rolle. De skal give skriftlig tilladelse til elevernes deltagelse i skolepatruljen. Samtidig skal de motivere deres børn til at komme op om morgenen og ud at stå skolepatrulje i al slags vejr.

  • Hent forældrebrevet nederst på siden og brug det til at indhente forældreaccept og til at informere om, hvordan forældrene kan bakke op

2. Involver politiet

I nogle politikredse deltager politiet i uddannelsen af skolepatruljer. Det giver en tryghed for dig og styrker elevernes forståelse af, at arbejdet som skolepatruljer er vigtigt og skal tages seriøst. Nogle steder står politiet for al undervisning, men oftest deltager de kun i den praktiske del.

  • Tag kontakt til den lokale politibetjent i god tid, så I sammen kan aftale uddannelse og tilsyn.

3. Orienter dig i materialet

Hent og læs Trin-for-trin guiden , som kommer rundt om alle dele i undervisningsmaterialet.

Se videoerne i hvert kapitel i materialet, de giver et hurtigt overblik over, hvad eleverne skal lære i hvert kapitel.

Løb Tjekliste til praktiske øvelser igennem, så du er sikker på, at I kommer omkring alle emner.

Gennemførsel

Du står som skolepatruljeinstruktør for at uddanne eleverne, så de er klædt på til opgaven og klar til at stå skolepatrulje ude i trafikken ved jeres skole.

1. Teoriforløb i klassen

Gennemgå skolepatruljematerialet i plenum.

Varighed ca. 2 lektioner.

Skolepatruljematerialet giver mulighed for at gå mere i dybden eller vælge at fokusere på områder, som kan være særligt relevante for jeres skole.

2. Praktisk øvelse

Træn teorien i praksis på det sted, skolepatruljen skal stå (evt. sammen med politiet).

Kør de praktiske øvelser igennem, indtil du er sikker på, at eleverne kan udføre deres opgave tilstrækkeligt sikkert.

Varighed ca. 2 lektioner.

3. Praktisk prøve

Gennemfør den praktiske prøve på det sted, skolepatruljen skal stå (evt. sammen med politiet).

Varighed ca. 1 lektion

I kan evt. vælge at fokusere på områder, som er særligt relevante for jer. Fx hvis trafikmængden ved skolen er massiv.

Ekstra opgaver og øvelser

Har du ekstra tid både i uddannelsesforløbet og i løbet af året, kan du med stor fordel lave nogle ekstra øvelser med skolepatruljen. Det kan være spørgsmål eller praktiske øvelser i trafikken, hvor du tager udgangspunkt i opgavearket Ekstra øvelser. Her er også listet en række punkter, eleverne skal være særligt opmærksomme på, når de står skolepatrulje.

Du kan også lave en række øvelser, som kan hjælpe til at styrke skolepatruljens sammenhold og fællesskabsfølelse.

git