Gennemførsel

Sådan afvikler du forløbet med dine elever.

Intro

Introducér forløbet for eleverne. Fortæl dem, at de skal ud at lave tests på deres egne transportmidler og efterfølgende lave beregninger ud fra resultaterne. Del eleverne ind i grupper af 4-5 elever, så de ved, hvem de skal arbejde sammen med igennem forløbet.

Dan hypoteser

Start med at se den film, som passer til de udvalgte tests. Filmene ligger som en del af materialet. Udlevér testark til grupperne og lad dem danne hypoteser om emnet på baggrund af filmen og deres forhåndsviden.

Tests

Gå ud i skolegården og lad eleverne opstille de baner, som skal bruges til testene. Lad eleverne bruge testarket, som guide til at gennemføre deres test. Din rolle er at stå til rådighed efter behov. 

Beregninger

Udlevér det beregningsark, der hører til testene (ét beregningsark pr. elev). Eleverne kan lave beregninger alene eller sammen i gruppen. Beregningsarket guider eleverne igennem forløbet og din rolle er igen, at stå til rådighed efter behov.

Opsamling

Slut forløbet af med en plenumdiskussion i klassen, hvor I diskuterer sammenhængen mellem hypoteser, resultater og beregninger. 
Lad eleverne reflektere over, hvordan de kan overføre den viden, de har opnået til deres hverdag ude i trafikken.

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk