Fælles Mål

Se hvilke mål Testpiloter indfrier.

Matematik

4.-6. klasse | Tal og algebra

I Tal og algebra arbejdes der med følgende kompetencemål i matematik:

Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger.

Tal | Fase 1

  • Eleven kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer.
  • Eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet.

4.-6. klasse | Statistik og sandsynlighed

I Statistik og sandsynlighed arbejdes der med følgende kompetencemål i matematik:

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder.

Statistik | Fase 2

  • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser.
  • Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer.

Færdselslære

4.-6. klasse | Trafikal adfærd

I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål i færdselslære:

Eleven kan færdes sikkert i trafikken.

Egen sikkerhed | Fase 1

  • Eleven kan færdes opmærksomt i trafikken.
  • Eleven har viden om distraktorer i trafikken.

Samspil i trafikken | Fase 1

  • Eleven kan forudse situationer i trafikken og tilpasse deres færden dertil.
  • Eleven har viden om risici forbundet med andre trafikanttyper.

Natur/Teknologi

5.-6. klasse | Undersøgelse

I Undersøgelse arbejdes der med følgende kompetencemål i Natur/teknologi:

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.

Undersøgelser i naturfag | Fase 1

  • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
  • Eleven har viden om variable i en undersøgelse.

Kontakt

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk