Fælles Mål

Se hvilke mål Cyklistprøven indfrier.

Færdselslære

4.-6. klasse | Trafikal adfærd

I Trafikal adfærd arbejdes der med følgende kompetencemål i færdselslære:

Eleven kan færdes sikkert i trafikken.

Færdselsregler | Fase 1:

  • Eleven kan cykle alene i trafikken ifølge færdselsreglerne.
  • Eleven har viden om færdselsregler for cyklister.

Egen sikkerhed | Fase 1:

  • Eleven kan færdes opmærksomt i trafikken.
  • Eleven har viden om distraktorer i trafikken.

Samspil i trafikken | Fase 1:

  • Eleven kan forudse situationer i trafikken og tilpasse deres færden dertil.
  • Eleven har viden om risici forbundet med andre trafikanttyper.

Sikker rute | Fase 1:

  • Eleven kan vælge en sikker rute for cyklister.
  • Eleven har viden om kendetegn for sikre ruter for cyklister.

Kontakt

Rosa Nissen

Specialkonsulent

Tlf: +45 6165 0443

rn@sikkertrafik.dk

Dorte Borg

Administration

Tlf: +45 3916 3928

dob@sikkertrafik.dk

Petrea Overgaard Busck

Specialkonsulent

Tlf: +45 2871 2532

pb@sikkertrafik.dk


git