Tæt trafik

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Vis hensyn

I byområder og boligområder er trafikken ofte tæt, og fodgængere, cyklister, bilister, motorcyklister og knallertkørere færdes tæt mellem hinanden og med forskellig hastighed.

Der er mange ting at holde øje med, og det er kun muligt, hvis der ikke bliver kørt for stærkt. Og det går kun godt, hvis alle tager hensyn til hinanden.

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

I by- og boligområder skal du:

  • Kende de tavler, der fortæller dig, hvor hurtigt du må køre, og hvad du skal passe særligt på.

  • Være opmærksom på, hvad de andre trafikanter har svært ved, og hvad de gør.

  • Køre med tilpas lav hastighed, så du kan nå at stoppe, hvis det er nødvendigt.

  • Give tegn i god tid, og aflæse de andres tegn.
1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Altid køre efter hinanden
Når du kører på din knallert, må du ikke køre ved siden af en cykel eller en anden knallert.

Du må heller ikke trække en af dine kammerater, som kører på cykel, skateboard, rulleskøjter eller andet - og du må ikke selv blive trukket af en anden.

Det er farligt, når to køretøjer i fart kommer tæt på hinanden.

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Blinde vinkler

I byområder overhaler du ofte inden om biler, lastbiler og busser.

Du kan let blive overset.

Så pas på, og vær klar til at bremse.

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Svingplads

Jo større et køretøj er, jo mere plads skal det bruge til at svinge.

På meget smalle veje kan du komme ud for, at andre trafikanter kommer over i venstre side.

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Sideafstand

I tæt trafik vil du ofte komme i situationer, hvor du kører forbi andre trafikanter, eller de kører forbi dig.

Hold god sideafstand, så der er plads, hvis de ændrer kurs eller slingrer.

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Hold afstand

Når du kører i tæt trafik, skal du holde god afstand til dem, der kører foran.

Der skal gå 2-3 sekunder fra, at den foran dig passerer et punkt, til du passerer samme punkt.

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Oversigt

I byer kan andre trafikanter, bygninger, parkerede biler, sideveje mm, gøre det svært at orientere sig.

Sæt farten ned, så du kan nå at reagere, hvis der sker noget pludseligt.

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Vejret

Solen kan blænde dig. Regn, sne, tåge og mørke kan gøre, at du ser dårligere.

Sæt farten ned, så du kan nå at reagere, hvis der sker noget pludseligt.

G

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Du kommer kørende her med 20 km/t. Bilen bag dig vil overhale dig. Hvad gør du?

 

1

Tæt trafik

På knallert i byområder

Luk

Følg ikke med strømmen
Når du kører bag ved andre trafikanter, kan der let ske det, at du følger med strømmen. Du bliver uopmærksom og regner med, at de andre først kører, når det er grønt. Men det kan du ikke regne med. 

Du skal altid sørge for selv at orientere dig.

1

Tæt trafik

Tavler i byområder

Luk

I byer og boligområder, hvor der er både cyklister, fodgængere, knallertkørere og bilister, kan det begrænse antallet og omfanget af ulykker, at alle kører med lav hastighed.

Hastigheden kan begrænses med fx bump, vej-indsnævringer eller tavler, som viser, hvor hurtigt du højst må køre. 

På næste side kan du se de vigtigste af de tavler, du møder i by- og boligområder.

 

1

Tæt trafik

Tavler i byområder

Luk

Bump

Bump er lavet, så det er ubehageligt at køre hurtigt over dem.

Meningen med dem er at få alle trafikanter til at sætte farten ned.

1

Tæt trafik

Tavler i byområder

Luk

Lav hastighedsgrænse

Nogle steder er hastighedsgrænsen lavere end normalt.

Her må du højst køre 20 km/t.

1

Tæt trafik

Tavler i byområder

Luk

Fodgængerfelt

Her bliver du advaret om fodgængere og cyklister.

Det betyder, at du skal være opmærksom på dem, især hvis de krydser vejen.

1

Tæt trafik

Tavler i byområder

Luk

Gågade

På en gågade må man gå. En gågade-tavle kan have undertavler, som fortæller, hvis man må køre der.

I så fald skal du køre med max. 15 km/t og passe på de gående.

1

Tæt trafik

Tavler i byområder

Luk

Opholds- og legeområde

På et opholds- og legeområde må børn og voksne gerne være på vejen.

Du skal køre med en passende lav hastighed (max 15 km/t) og passe på dem, der er på vejen.

G

Tæt trafik

Tavler i byområder

Luk

Du kører 30 km/t og skal besøge en ven, som bor længere nede ad grusvejen. Hvad gør du?