Andre trafikanter

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

I færdselsloven står, at alle trafikanter skal være hensynsfulde overfor hinanden.

Det betyder blandt andet, at du skal køre forsigtigt, når du:

 • Møder andre trafikanter.

 • Kører forbi andre trafikanter.

 • Overhaler andre trafikanter.
1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Når du møder, kører forbi eller overhaler andre, skal du:

 1. Kunne se, hvad der er svært for andre.

 2. Vide, hvordan du kan reagere sikkert.

 3. Kende de færdselstavler, som du skal respektere.
1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Læg mærke til tavlerne
Tavlerne giver dig vigtig information om forholdene i trafikken længere fremme. Fx at der er vejarbejde, eller at vejen bliver smallere.

Du skal holde øje med tavlerne, for de viser dig, hvad du skal gøre, fx om det er dig eller de andre, der skal holde tilbage.

Overvej: Find andre tavler og afmærkninger. Hvad skal du gøre, når du møder dem?

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Når du skal forbi
Er der parkerede biler, containere eller andre forhindringer i din side af vejen, skal du holde tilbage, indtil du kan køre udenom, uden at der opstår en farlig situation.

Det kan ske, at du bliver nødt til at køre helt over i modsatte side af vejen for at komme forbi. Det må du godt, når der er fri bane. Du skal køre tilbage i højre side igen så hurtigt som muligt.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Fodgængere på vejen

Når du kører på veje uden fortov, kan du møde fodgængere i din side af vejen.

Giv plads og kør forsigtigt udenom, når der er fri bane.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Parkerede biler

Hvis den parkerede bil ikke levner plads nok til, at både du og bilen mod dig kan køre forbi på samme tid, så vent, til den modkørende er kørt forbi.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Forhindringer

Selvom der ikke kommer nogle biler mod dig, er det vigtigt, at du ser dig tilbage – så du er sikker på, at der ikke kommer en bil bagfra.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Chikaner

For at dæmpe farten er der på nogle veje lavet forhindringer i skiftevis den ene og den anden side. Det kaldes chikaner.

Når de er i din side, skal du holde tilbage for modkørende.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Vejindsnævring

Nogle steder er vejen indsnævret i begge sider.

Her har den ene ikke mere ret end den anden.

Typisk kører den, der er tættest på, først.

Ved uheld deler begge ansvaret.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Vejarbejde

Hvis der er vejarbejde i din side, skal du holde tilbage.

Hvis du skal ud på vejen, bliver billisterne gjort opmærksomme på cyklister og knallertkørere.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Forhindring i modsatte side

Når indsnævringen er i den modsatte side af vejen, skal de modkørende holde tilbage for dig. Det kan du se på tavlerne på billedet: ”Indsnævret vej i venstre side” og af vigepligtstavlen ”Modkørende færdsel skal holde tilbage”.

Men kør aldrig hurtigere end, at du kan nå at stoppe op, hvis de andre ikke overholder deres vigepligt.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Farligt sving

Her kommer et farligt sving til højre længere fremme.

Når du nærmer dig svinget, så sæt farten ned – og sørg for at blive ved med at køre i højre side af vejen.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Flere sving

Her kommer flere skarpe sving efter hinanden.

Når du nærmer dig det første sving, så sæt farten ned – og sørg for at blive ved med at køre i højre side af vejen.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Pas på lastbiler og busser
Lastbiler og busser har brug for ekstra meget plads til at svinge på. Hvis vejen er smal og svinget skarpt, vil de næsten altid komme over i modsatte side af vejen.

Så kør med lav hastighed ind i svinget, så har du tid til at reagere, hvis du møder store køretøjer.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Forbi ulykke
Hvis du kommer til et ulykkessted, skal du køre langsomt forbi eller vende om. Der kan være sårede. Politi og redningsfolk skal kunne passe deres arbejde uden at blive forstyrret.

Giv plads for udrykningskøretøjer. Træk til højre, eller stop helt op.

Lad være med at køre ud i et kryds, hvis et udrykningskøretøj nærmer sig.

F

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Du kommer kørende her med 30 km/t. Hvad gør du?

 

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Skolepatrulje

Du skal være opmærksom og vise særlig hensyn, når du nærmer dig en skole.

Du skal respektere en eventuel skolepatrulje og stoppe, hvis de giver tegn til det.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Fodgængerfelt

Når du nærmer dig et fodgængerfelt, skal du køre så langsomt, at du kan standse op, hvis der er fodgængere, der er på vej ud.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Børn

Små børn har ikke erfaring med trafikken.

De ved ikke, hvad der er farligt.

De kan ikke bedømme fart og afstand.

Vis særlig hensyn, kør langsomt og vær klar til at bremse.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Parkerede biler

Når du kører forbi parkerede biler, skal du holde afstand og være opmærksom.

Måske er der en, der åbner døren lige foran dig – eller der kan være børn skjult mellem bilerne.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Ældre

Ældre mennesker kan have dårlig hørelse og syn og bevæge sig langsomt.

Det samme kan gælde for handicappede.

Vis særlig hensyn og vær opmærksom, når du passerer.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Heste

Heste kan meget nemt blive skræmt af en knallert.

Det kan være farligt, for den kan reagere voldsomt.

Hold god afstand, og kør langsomt forbi.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Buspassagerer på cykelstien

Når buspassagerer stiger af eller på bussen direkte fra cykelstien, skal du holde tilbage for dem.

Det kan tage tid, hvis der er mange.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Buspassagerer på helle

Når der er et helleanlæg (et slags fortov) på ydersiden af cykelstien, skal buspassagerne holde tilbage for dig.

Men det er ikke sikkert, de gør det, så sæt farten ned.

1

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Når der ikke er en cykelsti

Nogle steder sætter bussen passagererne af direkte på fortovet.

Pas på, at der ikke er passagerer, som krydser vejen foran bussen.

F

Andre trafikanter

Når du møder andre

Luk

Du kommer kørende her. Hvad gør du?

 

1

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Hvis du skal overhale nogen, der kører langsomt, skal du som hovedregel køre venstre om, så de er på din højre side. Du skal først køre forbi, når du har sikret dig, at der er fri bane.

Du må kun køre højre om, hvis der er god plads til det, og du ikke generer den, du overhaler.

1

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Hvis du kører bag en cyklist eller en anden knallert, som giver tegn til et venstresving, må du gerne køre højre om, hvis der er plads til det.

1

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Du må gerne overhale højre om, hvis du fx kører forbi en kø af biler op mod et kryds.

1

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Denne tavle betyder, at man ikke må overhale, men den gælder kun for biler og andre større køretøjer.

Du må gerne overhale fx en bil, der kører langsomt. En bil må også gerne overhale dig.

1

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Før du overhaler, skal du kunne svare ja til disse spørgsmål:

 1. Har du sikret dig, at der ikke er uoverskuelige sving, bakker, kryds mv. foran eller bag dig?
 2. Er de biler, der kommer forfra og bagfra, så langt væk, at du kan nå at overhale?
 3. Kører den, du vil overhale, tilpas langsomt til, at du kan overhale sikkert?
 4. Er der plads nok til at komme forbi uden at køre for tæt på?
 5. Kan du afbryde overhalingen, hvis det bliver nødvendigt?
F

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Cyklisten kører meget langsommere end dig. Du kører 30 km/t og vil gerne udenom. Hvad gør du?

 

1

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Vær tålmodig
Det kan være svært at køre lang tid bag ved nogen, der kører langsommere end dig. Hvis du bliver for utålmodig, kan du let komme til at foretage en hasarderet overhaling. Det kan blive farligt.

Så vær tålmodig og vent med at overhale, til du kan gøre det sikkert.

Overvej: Hvad kan der ske, hvis du tager chancen og laver en hasarderet overhaling?

F

Andre trafikanter

Overhaling

Luk

Du skal fortsætte ligeud. Traktoren med anhænger kører meget langsommere end 30 km/t. Hvad gør du?