Kryds og rundkørsler

1

Kryds og rundkørsler

Farten ned i kryds

Luk

Du skal være særlig forsigtig, når du nærmer dig et vejkryds. Du må først fortsætte over krydset, når det kan ske uden fare eller ulempe.

Du skal kende reglerne for, hvem der har vigepligt i kryds og rundkørsler, og du skal kende de færdselstavler og den afmærkning på vejen, som viser, hvem der har ubetinget vigepligt.

Du skal også vide, hvilke steder du har højrevigepligt.

1

Kryds og rundkørsler

Farten ned i kryds

Luk

Når du nærmer dig et kryds, skal du sætte farten så langt ned, at du kan nå:

  1. At orientere dig om, hvilken type vigepligt der gælder: Er det dig eller er det de andre, som skal holde tilbage?

  2. At give tydeligt tegn og placere dig korrekt, så de andre trafikanter kan se, om du skal lige ud, til højre eller til venstre.

  3. At handle hurtigt, hvis de andre trafikanter har overset eller overtræder deres vigepligt.
1

Kryds og rundkørsler

Farten ned i kryds

Luk

Hold øje med signalet
Pas på, at du ikke bliver ”trukket med” af andre cyklister eller knallerter, hvis de fx kører ud i et lyskryds, inden der bliver grønt. 

Du skal selv holde øje med lyssignalet og først køre, når der bliver grønt for dig, og der er fri bane.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Hajtænder (vigelinje)

Du har ubetinget vigepligt, når spidserne af hajtænderne (vigelinjen) vender mod dig.

Kør langsomt frem, så viser du, at du kan og vil stoppe for tværgående trafik.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Ubetinget vigepligt

Tavlen ”Ubetinget vigepligt” står ofte lige før et kryds eller en rundkørsel, hvor der er vigelinje (hajtænder) på kørebanen.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Ubetinget vigepligt med undertavle

Tavlen kan have en undertavle, som fortæller dig, hvor mange meter der er til, at du skal holde tilbage for tværkørende trafik.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Ubetinget vigepligt malet på vej

Nogle steder bliver du advaret om din ubetingede vigepligt ved enten et trekant-symbol eller et STOP-symbol malet på kørebanen.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Fuldt stop

Her skal du stoppe helt op.

Stopskilt og stoplinje findes, hvor det er særligt farligt, fx fordi der er dårlig oversigt, eller fordi trafikken på den krydsende vej kører hurtigt.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Lyssignal

I lyskryds viser lyssignalerne, hvem der har vigepligt.

Ved et lyssignal er der normalt en stoplinje, som du skal standse bag ved, når der er rødt.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Cyklistsignal

Cyklistsignalet er mindre og har et cyklistsymbol.

Dem skal du rette dig efter.

Du må ikke køre frem, når cyklistsignalet viser rødt, selvom der er grønt for bilerne.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Når lyssignalet ikke virker

Virker et lyssignal i et kryds ikke, er der højrevigepligt – du skal holde tilbage for trafikken på din højre side.

Mange kender ikke denne regel, så kør forsigtigt frem.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Når lyssignalet ikke virker 2

Når lyssignalet ikke virker, skal du se efter, om der er en anden afmærkning (vigepligtlinje eller tavler), som viser, hvem der skal holde tilbage for hvem.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Kørsel over niveau

Du har ubetinget vigepligt, når vejen, du kører på, munder ud i en anden vej og krydser et fortov og/eller en cykelsti.

Du vil ofte se et skift i niveau eller belægning.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Brudt belægning

Du har ubetinget vigepligt, når vejen, du kører på, munder ud i en anden vej og du krydser et fortov og/eller en cykelsti.

Du vil ofte se et skilt i niveau eller belægning.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Rødt lys

Af og til vil du opleve, at politiet eller hjemmeværnet regulerer trafikken.

Står de med ryggen eller brystet til dig, betyder det, at du skal stoppe.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Gult lys

Står politiet med en arm i vejret, uanset hvilken vej han vender, skal du gøre dig klar til at køre eller stoppe.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Grønt lys

Står politiet med siden til, må du køre frem, når du får tegn til det.

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Hvis der er en undertavle med teksten ”Cyklister undtaget” eller ”Gælder ikke cyklister”, må du gerne køre frem for rødt. Men husk at holde tilbage for fodgængere.

Overvej: Hvornår skal du holde tilbage for fodgængerne i et kryds?

1

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Højresving tilladt for rødt

Enkelte steder vil du se et skilt, der angiver, at cyklister er undtaget det røde lys, hvis de skal dreje til højre.

Her må du gerne svinge til højre, selvom der er rødt lys.

Men husk, at du har ubetinget vigepligt og skal holde tilbage for fodgængere og for trafikken på den tværgående vej. 

 

 

E

Kryds og rundkørsler

Ubetinget vigepligt

Luk

Du skal til højre her. Hvad gør du?

 

1

Kryds of rundkørsler

Farligt vejkryds

Luk

Selvom de trafikanter, der kommer på tværs i et kryds, har ubetinget vigepligt, kan du ikke være sikker på, at de overholder den.

Din fart betyder meget for, om du kan nå at bremse op eller undvige.

Nogle steder er tavlen ”Farligt vejkryds” sat op, netop for at advare dig om, at en tværgående trafikant kan overse sin vigepligt.

Overvej: Hvilke steder vil man typisk sætte sådan en tavle op?

1

Kryds og rundkørsler

Højresvingsbane

Luk

Når du skal lige ud i et kryds med en højresvingsbane for bilister, har du flere muligheder:

Du kan placere dig helt til højre i højresvingsbanen. Bilerne, som skal svinge til højre, skal holde tilbage for dig, men pas på – det er ikke sikkert, at de har set dig.

Du kan også placere dig til venstre for højresvingsbanen. Du skal først orientere dig grundigt og sikre, at du kan skifte vognbane uden fare før krydset. Du må placere dig på begge sider af linjen, så tæt på den som muligt.

1

Kryds og rundkørsler

Højresvingsbane

Luk

Bilerne skal lukke af for dig
Når en bilist skal svinge til højre i et kryds, hvor der ikke er en særlig bane til cyklister,  skal bilisten køre helt ind til højre side og ”lukke af” for cyklister og knallerter. Det står i færdselsloven. 

Du skal vente med at køre frem, til bilen (eller bilerne) er drejet til højre. Det kan være irriterende, men det skal du respektere.

1

Kryds og rundkørsler

Højresvingsbane

Luk

Filmen viser, hvordan du kan placere dig, når du skal ligeud og der er højresvingsbane. 

Se filmen i fuld skærm:

Tryk på play og klik derefter på symbolet nederst i højre hjørne.
Husk lyd.

 

1

Kryds og rundkørsler

Bilisters blinde vinkel

Luk

Når du skal lige ud i et kryds, og der er trafikanter, som skal svinge til højre, skal du være meget opmærksom på, at du kan være i deres blinde vinkel.

Du kan fx være skjult i det øjeblik, en bilist ser sig over højre skulder. Så tror bilisten, at der er fri bane og svinger til højre.

1

Kryds og rundkørsler

Bilisters blinde vinkel

Luk

Vær sikker på, at du er blevet set
Varebiler, lastbiler og busser har ofte flere blinde vinkler end personbiler. Derfor er de meget afhængig af det, som de kan se i spejlene. Men selvom de har flere sidespejle, kan du være i en blind vinkel og blive overset.

Fortsæt kun, hvis du er helt sikker på, at chaufføren har set dig og holder tilbage. Ellers skal du blive bag lastbilen/bussen.

 
Overvej: Hvordan vil du sikre dig, at chaufføren har set dig?

E

Kryds og rundkørsler

Bilisters blinde vinkel

Luk

Du kører 20 km/t og skal ligeud i dette kryds. Hvad gør du?

 

1

Kryds og rundkørsler

Bilisters blinde vinkel

Luk

Tilbagetrukket stoplinje
I flere kryds er bilisternes stoplinje 3-5 meter længere tilbage end stoplinjen på cykelstien. Det betyder, at du bliver mere synlig for bilister, som skal svinge til højre, fordi du ikke er i deres blinde vinkel. Det betyder også, at du ofte kommer før ud i krydset end bilerne.

Men du skal stadig sikre dig, at bilisterne holder tilbage for dig, som de skal, ved at se dig over venstre skulder.

1

Kryds og rundkørsler

Dobbeltrettet cykelsti

Luk

Når du kører på en dobbeltrettet cykelsti modsat vejens køreretning gennem et kryds, skal du være særlig opmærksom på, om de bilister, som skal svinge ind over eller krydse cykelstien, har set dig.

Bilisterne er vant til at kigge efter trafikanter, der følger den normale køreretning. Den følger du ikke, så derfor skal du passe særlig godt på.

Overvej: Hvad vil du gøre for at passe på dig selv og andre, hvis du kører her?

E

Kryds og rundkørsler

Dobbeltrettet cykelsti

Luk

Du kører 30 km/t og skal ligeud her. Hvad gør du?

 

1

Kryds og rundkørsler

Højrevigepligt

Luk

I mindre kryds, hvor der ikke er lyssignal, stoplinje, hajtænder eller vigepligttavle, er der højrevigepligt.

Det betyder, at alle trafikanter skal holde tilbage for dem, der kommer fra deres højre side.

På dette billede er det knallerten, som skal holde tilbage for den sorte bil.

1

Kryds og rundkørsler

Højrevigepligt

Luk

Her har bilisten knallerten på sin højre side. Bilisten skal derfor holde tilbage for knallerten.

Der er mange, som ikke kender reglerne om højrevigepligt. Derfor skal du være særlig forsigtig i kryds med højrevigepligt.

Hold selv tilbage, hvis det er nødvendigt for at undgå en ulykke – også selv om du har ret til at køre først.

Overvej: Hvorfor tror du, at der er så mange bilister, som ikke kender reglerne om højrevigepligt?

E

Kryds og rundkørsler

Højrevigepligt

Luk

Du kører 30 km/t og skal ligeud her. Hvad gør du?

 

1

Kryds og rundkørsler

Oversigt i kryds

Luk

Kryds med god oversigt
Der sker også ulykker i kryds, hvor der er god oversigt. Det skyldes, at det kan være svært at bedømme, hvor hurtigt andre kører, når de er langt væk. 

Du kan også let komme til at undervurdere din egen fart, hvis der ikke er nogle ting i vejsiden, som kan give dig en fornemmelse af, hvor hurtigt du kører.

Kryds, der virker helt ufarlige, kan snyde, så trafikanterne ikke er forsigtige og opmærksomme nok - eller har opmærksomheden på det forkerte.

E

Kryds og rundkørsler

Oversigt i kryds

Luk

Du kører 30 km/t og skal ligeud her. Hvad gør du?

 

1

Kryds og rundkørsler

Oversigt i kryds

Luk

Kryds med dårlig oversigt
Når du kører ligeud på en vej, hvor der er sideveje på tværs, skal du være særlig opmærksom. Især hvis sidevejene er svære at se på grund af huse, træer og hække.

Selvom det er de andre trafikanter, som har ubetinget vigepligt, kan du ikke se dem, og de kan ikke se dig.

Overvej: Hvordan vil du køre på steder, hvor oversigtsforholdene er dårlige?

1

Kryds og rundkørsler

Oversigt i kryds

Luk

Nogle kryds har så dårlige oversigtsforhold, at du ikke kan se, om der er fri bane, før du holder helt stille. 

Det betyder, at de fleste kører med lav fart.  

Husk, at selvom det er de andre trafikanter, som skal holde tilbage for dig, skal du aldrig selv køre hurtigere, end at du kan nå at reagere, hvis de overtræder deres vigepligt.

1

Kryds og rundkørsler

Højresving

Luk

Når du skal svinge til højre, skal du i god tid inden krydset orientere dig bagud.

Når du er tættere på krydset, sætter du hastigheden så langt ned, at du kan nå at orientere dig godt i alle retninger.

1

Kryds og rundkørsler

Højresving

Luk

Du skal vise andre i trafikken, når du vil svinge til højre. Det gør du ved at blinke til højre i god tid inden krydset.

Hvis du kører på en gammel knallert uden blinklys, skal du række højre arm ud, præcis som når du kører på cykel.

1

Kryds og rundkørsler

Højresving

Luk

Mens du svinger, skal du have begge hænder på styret. Husk at slå blinklyset fra, når du er færdig med svinget.

Hold så langt til højre som muligt gennem hele svinget.

1

Kryds og rundkørsler

Højresving

Luk

Når du vil svinge til højre i et lyskryds, skal du holde tilbage for fodgængere, der er på vej over.

E

Kryds og rundkørsler

Højresving

Luk

Du kører 30 km/t og vil til højre her. Der er grønt lys for dig. Hvad gør du?

 

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du skal til venstre i et kryds, krydser du trafikken i alle retninger. Det betyder, at du skal holde øje med meget på en gang.

Et venstresving er den sværeste manøvre, som du kan foretage dig i trafikken. Derfor skal du være ekstra opmærksom.

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du skal svinge til venstre, skal du køre ligeud to gange:

  1. Når der er grønt lys for dig (eller fri bane i kryds uden lysregulering), kører du lige frem til modsatte side, giver tegn til at stoppe og bremser så.

  2. Du vender knallerten og venter på, at der er fri bane/grønt lys i den nye retning.

  3. Du fortsætter lige over, når der er fri bane/grønt lys.

Overvej: Du behøver ikke vente på grønt i den nye retning, hvis der er fri bane. Men det kan alligevel være en god idé. Nævn nogle eksempler.

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du nærmer dig krydset

Placer dig på samme måde, som hvis du skal lige ud i krydset.

Hvis der er en højresvingsbane for bilisterne, må du gerne placere dig til venstre for den.

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du krydser første gang

Du skal sikre dig, at biler bagfra, der vil svinge til højre, holder tilbage for dig.

Og at biler forfra, der vil svinge til venstre, også gør.

Kør ligeud hen mod modsatte hjørne.

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du stopper og vender

Hvis din knallert ikke har stoplys, skal du give tegn til stop ved at række armen i vejret, før du stopper på hjørnet. På samme måde, som hvis du var på en cykel.

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du venter på fri bane

Vent på fri bane i den nye retning.

Hvis det er et kryds med lyssignal, så vent på, at der bliver grønt.

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du krydser anden gang

Når du krydser anden gang, skal du være opmærksom på biler, som skal til at svinge.

Fordi der er så meget at holde øje med i et kryds, kan de have overset dig.

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Filmen viser, hvordan du svinger til venstre i et kryds uden lysregulering.

Se filmen i fuld skærm:

Tryk på play og klik derefter på symbolet nederst i højre hjørne. Husk lyd.

 

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Filmen viser, hvordan du svinger til venstre i et kryds med lyssignal.

 

Se filmen i fuld skærm:

Tryk på play og klik derefter på symbolet nederst i højre hjørne. Husk lyd.

 

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Filmen viser, hvordan du svinger til venstre i et T-kryds.

 

Se filmen i fuld skærm:

Tryk på play og klik derefter på symbolet nederst i højre hjørne. Husk lyd.

 

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Når du ser forbudstavlen ”Venstresving forbudt”, må du ikke svinge til venstre.

En undtagelse er dog, hvis det står på en undertavle, at det ikke gælder cyklister/lille knallert.

E

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Du skal til venstre i krydset her. Hvor må du placere dig?

 

E

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Du skal til venstre her. Hvad gør du?

 

1

Kryds og rundkørsler

Venstresving

Luk

Kør ikke i bilernes venstresvingsbane
På knallert må du ikke køre i bilernes venstresvingsbane og svinge til venstre sammen med bilerne.

Overvej: Hvorfor tror du, at cyklister og knallertkørere ikke må svinge til venstre sammen med bilerne?

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Rundkørsler er placeret på steder, hvor flere veje krydser hinanden. Rundkørsler får trafikken til at glide på en anden måde end kryds.

I en rundkørsel skal trafikanterne holde øje med mange ting, samtidig med at de kører. Bilisterne har nemmere ved at få øje på de andre biler end på dig, der kører på knallert. Vær derfor ekstra opmærksom.

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Før en rundkørsel kan du møde advarselstavlen ”Rundkørsel” eller vigepligtstavlen i kombination med en påbudstavle eller en undertavle. Når du ser tavlerne, så sæt farten så langt ned, at du kan nå at orientere dig godt, inden du kører ind i rundkørslen.

I rundkørsler skal alle trafikanter køre højre om. Det vil sige mod urets retning. Kørselsretningen er vist på en påbudstavle.

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Når du skal ind i en rundkørsel, har du vigepligt over for både cykler og biler, der er på vej rundt i rundkørslen. Hvis du skal over et fodgængerfelt på vej ind, skal du holde tilbage for fodgængere.

Hvis der ikke er cykelsti i rundkørslen, skal du holde dig i højre side. Hvis der er cykelsti, skal du køre på den - og så må du gerne køre ind, selvom der er biler på vej rundt.

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Når du kører rundt i rundkørslen, skal du både være opmærksom på dem, der er inde i rundkørslen, og dem der er på vej ind.

De trafikanter, der krydser din bane, skal holde tilbage for dig. Men du kan ikke være sikker på, at de gør det. Kør med så lav hastighed, at du kan nå at stoppe, hvis de overser dig.

Se dig over venstre skulder, før du krydser et af rundkørslens ben (veje). Er der en bil, som blinker ud, så fortsæt først, når du er sikker på, at den holder tilbage for dig.

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Når du skal ud af rundkørslen, ser du dig tilbage over venstre skulder og giver tegn til at svinge til højre.

Hvis du skal krydse et fodgængerfelt, skal du holde tilbage for fodgængere.

 

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Blink i rundkørslen
Hvis du skal ud ad rundkørslen ad den første vej, er det en god idé at blinke til højre, allerede når du kører ind i rundkørslen.

På den måde fortæller du de andre i rundkørslen, at de ikke skal holde tilbage for dig.

Hvis du skal ud ad den sidste vej i rundkørslen, kan du vise de andre trafikanter det ved at blinke til venstre, mens du kører rundt.

Lige før den vej, du skal ud ad, blinker du til højre.

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsel

Luk

Filmen viser, hvordan du kører og giver tegn i en rundkørsel. 

 

Se filmen i fuld skærm:

Tryk på play og klik derefter på symbolet nederst i højre hjørne. Husk lyd.

 

E

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Du skal køre videre rundt i rundkørslen. Hvad gør du?

 

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Bilister, der skal ud af en rundkørsel, har meget svært ved at se cyklister og knallertkørere på deres højre side. Det er, fordi vejens runding gør det svært at bruge spejlene.

Lastbiler og varebiler har endnu sværere ved det på grund af deres blinde vinkler.

Overvej: Hvad kan du gøre for at undgå, at der opstår farlige situationer, når du er på vej rundt?

1

Kryds og rundkørsler

Rundkørsler

Luk

Før nogle store rundkørsler er der et oversigtskort, der viser, hvor de forskellige veje fører hen. Det gør det lettere at finde ud af, hvilken vej man skal køre ud ad.