Placering, orientering og tegngivning

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Når du kører i trafikken på knallert, er det vigtigt, at du kender reglerne for:

 1. Hvor du og andre skal være (placering).
 2. Hvordan du og andre ser jer for (orientering).
 3. Hvilke tegn, du og andre skal give (tegngivning).

Du skal kunne reglerne, så du kan vise andre trafikanter din hensigt.

Du skal også kunne aflæse, hvad andre trafikanter har tænkt sig at gøre.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Brug cykelstien, hvis der er en
De regler og færdselstavler, som gælder for cyklister, gælder som hovedregel også for knallertkørere. 

Hvis der er en cykelsti, skal du bruge den. Er der ingen cykelsti, skal du køre så langt til højre på vejen som muligt.

Din knallert kører som regel hurtigere end de fodgængere og cyklister, som du deler sti med. Derfor skal du være opmærksom og vise hensyn.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Påbudstavler

Når du kører på lille knallert, gælder cyklist-symboler også for dig.

Disse tavler fortæller, at du skal køre på en bestemt måde.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Forbudstavler

Disse tavler fortæller, at der er noget, du ikke må.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Advarselstavler

Disse tavler fortæller, at der er noget forude, som du skal passe på.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Vigepligtstavler

Disse tavler fortæller, hvem der skal holde tilbage for hvem.

Er tavlen vendt mod dig, har du vigepligten.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Oplysningstavler

Disse tavler giver en vigtig oplysning.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Vej uden cykelsti

På veje uden cykelsti skal du køre så langt til højre som muligt.

Men pas på, at du ikke kommer for tæt på kanten mellem asfalten og rabatten.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Vej med bred kantbane

På veje med bred kantbane skal du køre til højre for den hvide linje. Kantbanen er ca. 80 cm bred. Der kan være biler lovligt parkeret. Kør udenom, når der er fri bane.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Vej med smal kantlinje

På veje med smal kantlinje må du gerne køre lige til venstre for linjen.

Som regel er der ikke plads nok til at køre sikkert til højre for linjen.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Cykelbane

Når der er et cyklistsymbol, betyder det, at kantbanen er en cykelsti.

Det vil sige, at der ikke må holde parkerede biler.

Men mange billister kender ikke reglen.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Cykelsti

Cykelsti kan være afgrænset fra vejen på forskellige måder: fx græsrabat, kantsten eller af kantlinje i hver side.

Hvis der er en cykelsti, skal du køre på den.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Blåt cykelfelt

Nogle steder går cykelstien over i et blåt cykelfelt gennem et kryds.

Du skal følge de blå baner, når du kører gennem krydset.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Dobbeltrettet cykelsti

Her må cykler og knallerter køre i begge retninger.

Du skal holde til højre og passe på modkørende.

Vær opmærksom på, hvor cykelstien krydser sideveje.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Delt sti

En delt sti er opdelt i baner med en smal hvid linje.

Hvis den er ubrudt, må du ikke overskride den.

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Fællessti

Fællestier kan benyttes af flere forskellige slags trafikanter, fx fodgængere, cyklister og knallertkørere.

En tavle viser, hvem der må bruge stien.

Her skal alle være opmærksomme og vise hensyn til hinanden.

D

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Du kører på en fællessti. Du skal lige ud. Hvad gør du?

 

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Kører du på en fællessti på din knallert, skal du være meget opmærksom og vise hensyn, da både gående, ryttere og cyklister ofte færdes med en anden hastighed end dig.

Når du møder andre, skal du derfor sætte hastigheden så langt ned, at du kan køre forbi, uden at der opstår farlige situationer.

Overvej: Hvad kan der ske, hvis du ikke kører forsigtigt forbi andre trafikanter på en fællessti?

1

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

På en dobbeltrettet cykelsti vil du komme til at køre mod den almindelige færdselsretning, når du kører i den ene retning. Det kan bilister nemt overse, fordi de er vant til, at cyklister og knallerter kommer kørende i højre side af vejen. 

Når bilister krydser en dobbeltrettet cykelsti, skal du derfor regne med, at de kun holder øje med de trafikanter, der følger den almindelige færdselsretning.

Overvej: Hvad kan du gøre for at passe på dig selv og andre, hvor veje krydser dobbeltrettede cykelstier?

D

Placering, orientering og tegngivning

Placering og tavler

Luk

Du kommer kørende her. Hvad skal du være særlig opmærksom på?

 

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Motorvej

Knallertkørere, cyklister og fodgængere må ikke være på motorveje.

På disse veje er hastigheden meget høj, så de er kun for biler og motorcykler.

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Motortrafikvej

Motortrafikveje er kun for biler og motorcykler.

Hastigheden er også meget høj på disse veje, så fodgængere, cyklister og knallertkørere må ikke være her.

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Indkørsel forbudt

Tavlen ”indkørsel forbudt” betyder, at ingen må køre ind.

Du må gerne trække din knallert – med mindre en undertavle viser, at det er forbudt.

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Kørsel i begge retninger forbudt

Her må du hverken køre i den ene eller den anden retning. 

På en undertavle kan der stå, at du heller ikke må trække din knallert.

På dette sted er det kun busser, der må køre ind.

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Knallert forbudt

Her må du ikke køre på knallert.

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Her må du gerne køre

Ensretningen gælder ikke for cyklister og knallerter.

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Her må du gerne køre

Her må du ikke køre på cykel, men gerne på knallert.

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Her må du gerne køre

Tavle og undertavle gælder kun for større køretøjer som fx bil og stor knallert (knallert45).

1

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Kom sikkert frem
En forudsætning for, at alle kan komme sikkert frem i trafikken, er, at alle kender og overholder reglerne for, hvor de skal være.

Du ved nu, hvor du skal køre på din knallert.

Du skaber tryghed både for dig selv og andre, hvis du altid overholder reglerne. 

Men du kan ikke regne med, at andre altid gør det.

Overvej: Hvad kan du fx gøre, hvis bilisten på billedet ikke holder tilbage for dig, som han skal?

D

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Du vil køre videre her, ad vejen med de store træer i siderne. 

Hvordan vil du fortsætte?

 

D

Placering, orientering og tegngivning

Hvor må du køre, og hvor må du ikke køre

Luk

Du skal fortsætte ligeud her. Hvad gør du?

 

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Se dig for 
Når du kører i trafikken på din knallert, er det vigtigt, at du ser dig godt for. Det kaldes at orientere sig. 

Du skal løbende orientere dig fremad, til siderne og bagud.

På den måde er du hele tiden opmærksom på, om der sker noget i trafikken, som du skal reagere på. Fx om du skal sætte farten ned, stoppe op eller køre uden om.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Når du orienterer dig, kan det deles op i fire trin:

 1. Først ser og hører du, hvad der sker i trafikken.

 2. Så vurderer du, hvad du kan gøre.

 3. Så vurderer du konsekvenserne af dine valgmuligheder. 

 4. Til sidst beslutter du dig for, hvad du vil gøre.
1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Der er flere ting, der kan gøre det svært at orientere sig grundigt:

 1. Det kan være svært at overskue trafikken, mens du kører.

 2. Trafikken bevæger sig hele tiden.

 3. Der kan være biler eller bygninger, som spærrer for dit udsyn.

 4. Din styrthjelm kan begrænse dit synsfelt og din hørelse.

Det er særlig vigtigt, at du ser dig godt for, når du svinger, skifter vognbane eller fletter ind med andre trafikanter.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Vognbaneskift

Når du skal skifte bane, skal du altid se dig godt for, både til siden og bagud.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Sammenfletning

Når to cykelbaner eller – stier fletter sammen, skal du orientere dig grundigt.

Du skal afpasse din hastighed, så du kan flette sikkert sammen med andre.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Kørsel forbi forhindringer

Når du skal forbi en bil, som holder i din bane, så skal du sikre dig, at der ikke kommer nogen bagfra, inden du kører udenom.

Det er dig, som skal holde tilbage.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Vending

Når du vender, skal det ske forlæns og til venstre.

Vend kun på steder, hvor du let kan overskue, om der er fri bane begge veje.

Aldrig før en bakke eller et sving.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Cykelsti ophører

Når cykelstien ophører, har du ubetinget vigepligt og skal holde tilbage for trafik, der kommer bagfra. 

Se dig godt for, inden du kører ud på vejen og fortsæt i højre side af vejen.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Vejindsnævring

Nogle steder kan en bred vej pludselig blive smallere.

Her vil du som regel blive advaret af tavlen ”Indsnævret vej”.

Orienter dig grundigt, før du fortsætter.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Udkørsel

Når du skal ud fra en tankstation, en skole eller et hus, har du ubetinget vigepligt.

Du skal trække over fortovet og først køre, når der er fri bane.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Fra mindre vej

Du har ubetinget vigepligt når du:

 • kører ud fra en mindre vej
 • krydser et fortov,
 • kører fra cykelsti til vej
 • når du kører fra markvej til asfaltvej.
D

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Du skal ud på vejen og til venstre. Hvad gør du?

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Du skal orientere dig godt, hver eneste gang du kører ud fra enten en privat grund eller en mindre vej. Det er dig, der skal holde tilbage for alle, der kommer fra højre og venstre.

Hvis du krydser et fortov eller gangsti, skal du trække knallerten. Du må dog gerne køre over fortov eller gangsti, hvis du kører ud fra en sidevej.

Overvej: Hvorfor kommer man let til at glemme at se sig godt for på steder, som man kender godt, og hvor der ikke er ret meget trafik?

D

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Du skal vende på vejen her. Hvad gør du?

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan orienterer du dig

Luk

Hvis du vender et sted med dårlige oversigtsforhold, kan du risikere at blive overset eller at overse andre. Det kan blive farligt for både dig selv og andre.

Vælg altid et sted at vende, hvor der er gode oversigtsforhold, og du kan se trafikken langt foran og bag ved dig. 

Overvej: Hvilke steder er rigtigt dårlige at lave en vending?

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver du tegn

Luk

Giv tegn
Du skal give tegn i god tid, før du starter, stopper, svinger, vender, skifter vognbane og før du kører ind i og ud ad en rundkørsel.

At give tegn giver dig ikke ret til at foretage din manøvre, uden at det kan lade sig gøre på en sikker måde.

Din tegngivning er en vejledning til de andre i trafikken.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver du tegn

Luk

Tegn til sving

Du kan selv give tegn før sving ved at bruge knallertens blinklys eller række armen ud.

Tegnet skal være tydeligt og gives i god tid før svinget.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver du tegn

Luk

Tegn til start

Når du starter fra siden af vejen, skal du først blinke, når der er plads til, at du kan køre ud, uden at det generer andre.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver du tegn

Luk

Tegn til stop

Før du stopper, så se dig tilbage, så du er sikker på, at der ikke er nogen lige bag dig.

Herefter aktiverer du stoplyset eller rækker armen op.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver andre tegn

Luk

Hvad gør de andre?
Når du kører på knallert, skal du hele tiden aflæse, hvad de andre trafikanter har tænkt sig at gøre. Det kan deres tegn være med til at vise dig.

Det er vigtigt, at du holder afstand og ikke kører for hurtigt, så du kan nå at reagere, hvis andre glemmer at give tegn til fx at svinge, starte eller stoppe.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver andre tegn

Luk

Sådan ser du, at andre skal til at svinge

Når bilister skal til at svinge, kigger de typisk i sidespejlet og tilbage over en af skuldrene.

De sætter farten lidt ned, blinker og trækker gerne ud mod den side, som de vil svinge til.

Husk, at du kan være svær at få øje på for bilisterne. Så vær opmærksom og sæt farten lidt ned, så du kan nå at bremse, hvis du bliver overset.

 

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver andre tegn

Luk

Sådan ser du, at andre skal til at standse

Når bilister skal til at standse, så kigger de typisk i bakspejlet og tilbage over en af skuldrene for at sikre sig, at der ikke er nogen lige bag dem.

Herefter kan du se, at de bremser ved, at stoplygterne lyser. De begynder så at trække til højre.

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver andre tegn

Luk

Sådan ser du, at andre skal til at starte 

Når bilister skal til at starte fra en vejside, så kigger de typisk i bakspejlet og tilbage over en af skuldrene for at sikre sig, at der ikke er nogen lige bag dem, og at de har plads nok til at køre ud.

Herefter blinker de ud og kører så, når der er fri bane.

Overvej: Hvad kan der ske, hvis du ikke holder ordentlig afstand til trafikanterne foran dig?

D

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver andre tegn

Luk

Du kører 30 km/t og skal fortsætte ligeud her. Hvad gør du?

D

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver andre tegn

Luk

Du skal fortsætte ligeud her. Bilen, som holder i højresvingsbanen, blinker ikke til højre. Der er grønt lys. Hvad gør du?

 

1

Placering, orientering og tegngivning

Sådan giver andre tegn

Luk

Du skal altid sørge for at holde godt øje med, hvad de andre trafikanter gør, både i forhold til deres orientering, deres placering og deres tegngivning.

Overvej: Giv eksempler på situationer i trafikken, hvor andre trafikanter signalerer én ting, men gør noget andet.